Kérdése van? Hívjon minket! +36705213009

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

ÁSZF

Általános Szerződési feltételek

A jelen dokumentumban részletezett általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a KORBON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 5000 Szolnok, Mester út 35., cégjegyzékszáma: 16-09-005286, adószáma: 10853476-2-16), mint eladó által a  www.korbonkft.hu portálon történő online termék és szolgáltatás vevők részére történő értékesítése során kell alkalmazni. A fenti internetes oldal használata – egyedi megrendelés eladó részére történő elküldése esetén – az ÁSZF vevő részéről történő elfogadását jelenti.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy egyedi megrendelésének eladóval történő közlése előtt az ÁSZF rendelkezéseit alaposan áttanulmányozni és értelmezni szíveskedjék.

Tájékoztatjuk, hogy a www.korbonkft.hu honlap jogvédelem alatt áll. A honlap használója nem jogosult arra, hogy a honlapot letöltse, részlegesen vagy teljesen módosítsa, reprodukálja, lemásolja, eladja vagy újraértékesítse, illetve, hogy az eladó írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen módon kereskedelmi célokra használja, valamint a honlapon lévő bármely információval kereskedelmi tevékenységet folytasson.

 

1. Értelmező rendelkezések az ÁSZF alkalmazása során:

1.1. Társaság: KORBON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;

1.2. Felhasználó: a honlapra bármely célból belépő természetes vagy jogi személy, aki ezáltal elfogadja a jelen oldal használati feltételeit, végigjárva a regisztrációs folyamat valamennyi lépését;

1.3. Vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Társaság felé valamely megrendelést véglegesít;

1.4. Termék vagy szolgáltatás: bármely termék vagy szolgáltatás – ideértve a Megrendelésben feltüntetett dokumentumokat és szolgáltatásokat – amelyeket a Társaság a Vevő részére teljesíteni fog;

1.5. Megrendelés: olyan elektronikus dokumentum, ami a vevő látogatása után a weboldalon generálódik (Kommunikálási forma a Társaság és a Vevő között.);

1.6. Szerződés: A Társaság által elfogadott és visszaigazolt Megrendelés, amelyben a Társaság konkrét termék vagy szolgáltatás tulajdonba adását vállalja a Vevő részére, a Vevő pedig vállalja a megrendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékének (vételárának) megfizetését a Társaság részére;

g. Specifikáció: a Megrendelésben megjelölt termék vagy szolgáltatás teljeskörű részletezése és/vagy leírása.

 

2. Felelősségvállalás:

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő részére a Megrendelése alapján történő termék és szolgáltatás értékesítése során az általában elvárható gondossággal és legjobb szaktudása szerint jár el, annak érdekében, hogy a Vevő követelményeit, igényeit és specifikációit a legteljesebb mértékben és a lehető legmagasabb színvonalon kielégítse.

A Társaság a mindenkor elvárható legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a honlapon megjelenített információk helyességét, naprakészségét folyamatosan fenntartsa. Ettől függetlenül a legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak esetleges téves adatok a honlapon, ezért a Társaság különösen fel kívánja hívni a Vevő figyelmét arra, hogy a fizetendő vételár mindenkor az az ár, amelyet a Vevő a Társaság értékesítőjével folytatott egyeztetés, megállapodás keretében elfogadott.

A honlapon feltüntetett fényképek, ábrák, termékminták tájékoztató jellegűek, amelyeket a Társaság jogosult bármilyen előzetes értesítés nélkül megváltoztatni és a Vevő megrendelése alapján szállított termékek a honlapon található termékmintáktól jellegzetességeiknek megfelelően különbözhetnek a felhasznált rétegek függvényében, tekintve, hogy természetes kövekről van szó.

A természetes kő olyan, a természetben előforduló egyedi jellegzetességet, árnyalatot hordozó termék, hogy két azonos fejtésből származó darab vagy akár a kőfelület két különböző része soha nem lesz teljesen egyforma, azonban éppen ez adja különlegességét, egyediségét, természetességét. Mindezek okán megengedett a szín-, árnyalat és textúra változatossága a termékdarabok vagy akár ugyanazon termék egyes részei között. A színváltozatok széles skáláját és a felület erezetét úgy kell tekinteni, mint a termék természetes szépségét tükröző egyedi tulajdonságokat. A színváltozatok, méretek, a textúra és a likacsosság a természetes jellegzetességek részei; hiszen nem sorozatgyártásban gyártott tömegtermékekről, hanem egyedi igényeket kielégítő prémium anyagokról van szó.

A poligonális (sokszögű) kő esetében figyelembe kell venni, hogy egy raklapon változó méretek vannak (5 cm-es átmérőtől kezdve), és 1 négyzetméter poligonális kő nem egyezik meg 1 négyzetméter fedett felülettel, csak nyílt hézag alkalmazása esetén.  Az elrendezés függvényében (faragott, vágott, zárt nyílások) figyelembe veendő még 10 százaléknyi mértékű terület-eltérés.

A kő kültéri használata esetében, a fagy elleni ellenálló képesség csak abban az esetben biztosított, amennyiben megfelelő lerakási/felületkezelési technológiát alkalmaznak a kő felrakásánál, a hézagok kialakításánál és a kő felületkezelésénél.

A vételár magában foglalja a csomagolás és a fuvareszközre történő felrakodás költségeit is.

A Társaság nem vállal felelősséget a honlap működésének esetleges átmeneti kimaradása miatt, valamint a honlapon közölt egyes hivatkozásokhoz (linkek) való hozzáférés lehetetlenségéből eredő esetleges károkért.

A Társaság kártérítési, megtérítési kötelezettségének és felelősségének mértéke a szállítás késedelme, elmaradása, vagy a nem megfelelő szállítás esetén nem lehet nagyobb a Vevő felé, mint a Társaság által a Vevőtől ténylegesen bármely jogcímen átvett összeg.

A Társasággal való kommunikáció, a forgalmazott termékekkel kapcsolatos vélemények kifejtése a „kapcsolat” menüpontban megjelölt címeken keresztül történik. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélvéleményeket moderálja. Töröljük a honlapról azokat a bejegyzéseket, amelyeknek a nyelvezete nem megfelelő, nyilvánvalóan valótlanok vagy indokolatlanul sértőek.

A honlap használói tudomásul veszik, hogy a honlap használata és a honlapon megjelenített termékek vagy szolgáltatások megrendelése saját szabad akarat-elhatározásuk alapján, saját felelősségükre történik. A Társaság kötelezettsége, hogy a Vevő részére biztosítsa a Termék vagy szolgáltatás adásvételére irányuló Szerződés egyoldalú megszüntetésének jogát, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.

A Társaság nem vállal kötelezettséget arra, hogy a honlapon bemutatott termékek mindegyike készleten van, ezért jogában áll, hogy egy adott Megrendelést részben teljesítsen abban az esetben, ha egyes termékek már nem találhatóak meg a Társaság Termék vagy szolgáltatás kínálatában vagy egyéb okból nem állnak rendelkezésére, ugyanakkor a Vevőt ezekről az okokról köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni.

A Társaság által közzétett ajánlatokban, árlistákban vagy egyéb okiratokban, illetve tájékoztatókban található elírásokat, hibákat a Társaság mindennemű felelősségvállalás- és viselés nélkül jogosult kijavítani.

 

3. A szerződés tárgya

A fent leírt honlapon vagy telefonon adott megrendeléssel a Vevő ráutaló megatartással elfogadja azt a kommunikációs formát (telefon vagy e-mail) amelyen keresztül a Társaság kifejti a tevékenységét.

Ha a Társaság a Megrendelést visszaigazolja, akkor a Megrendelés feltételeivel teljes mértékben egyetért. A Megrendelés elfogadása akkor tekinthető véglegesnek, ha a Társaság részéről a Vevő felé érkezik egy szóbeli megerősítés telefonon, vagy elektronikusan, e-mailen. E visszaigazolás hiányában a felek között szerződés nem jön létre. A szerződés a Társaság visszaigazolásával jön létre.

A szerződésre az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Ha a megrendelt termék nincs készleten, akkor a Társaság tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelt termék mikor lesz szállítható.

 

4. Számlázás, fizetés

A számla kiállításához szükséges valamennyi adatot a Vevőnek kell megadnia a Társaság felé a megrendelésében, a Társaság ezek alapján állítja ki a számlát a megrendelt termékről, illetve szolgáltatásról.

www.korbonkft.hu weboldalról rendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékét banki átutalással lehet kiegyenlíteni az előzetes számla alapján, miután a Társaság a megrendelést visszaigazolta.

A termék a fizetés visszaigazolása után kerül szállításra.

A készleten nem lévő termék esetén a Társaság jogosult előleget kérni, amely a megrendelés teljes ellenértékének legalább 30 százaléka. Az ellenérték fennmaradó részét a szállítás előtt kell kiegyenlíteni banki átutalással.

A megjelenített árak az általános forgalmi adót, illetve a fuvarozás költségeit nem tartalmazzák. Ezeket az adatokat a Társaság eladási tanácsadója közli a Vevővel. A számlán a megrendelés visszaigazolása napján az eladási eladó által megállapított és közölt ár fog szerepelni.

A megrendelésnek nincs minimális mennyisége.

 

5. A termékek szállítása

A Társaság a termékek szállítását Magyarország és az Európai Unió teljes területén vállalja.

A termékek szállítását az alábbi helyről végezzük: Szolnok (Magyarország)

A fuvarozás költségeit a Vevő köteles a Társaságnak megfizetni, amelynek összegét a megrendelés visszaigazolásakor közli a Társaság eladási tanácsadója, és amely a számlában feltüntetésre kerül.

A Társaság vis maior esetén jogosult arra, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve, hogy a vállalt szállítási határidőt a vis maior időtartamával módosítsa és a megrendelést a vis maior elmúltával teljesítse. Ebben az esetben a Társaság a szállítás elmaradásából vagy a késedelmes szállításból eredő esetleges károkért mindennemű felelősségét kizárja.

A fenti esetben jogában áll a Vevőnek is a megrendeléstől elállni és elállása esetén a Társaság köteles a megrendelés során részére kifizetett ellenértéket a Vevőnek haladéktalanul visszatéríteni.

Amennyiben a Vevő a szállítás közösen megállapodott időpontjában (idősáv) nem található a megrendelésben megadott címen, a fuvarozó – a Vevővel való ismételt egyeztetés megkísérlése után – újra megkísérli a megrendelt termék átadását. Ha a Vevővel nem sikerül kapcsolatot teremteni, vagy a második átadási kísérlet is meghiúsul, úgy a Megrendelés érvényét veszti és a terméket a fuvarozó visszaszolgáltatja a szállítónak. Ebben az esetben a Vevő köteles megtéríteni az újabb fuvarozás költségeit, a megrendelt termék ellenértékétől függetlenül.

A Vevő a megrendelt terméket a saját költségén köteles lerakni, a szállítmány megérkezésétől számított legfeljebb három órán belül, ha szükséges, akkor a megfelelő munkagépekkel (emelő, raklapkezelő, lemezes emelő, stb.).

 

6. Kárveszély

A Megrendelt termékek tekintetében a kárveszély a fuvarozás (leszállítás) megtörténtének időpontjában száll át a Vevőre.

 

7. A Vevő kötelezettsége az átvételkor

A Vevő köteles a szállítás napján megvizsgálni, hogy a termék a kiállított számla alapján a megrendelt mennyiségben és minőségben került leszállításra.

A terméknek a fuvarozás során keletkezett bármilyen kárát vagy mennyiségi hiányát, illetve bármely, a Megrendeléssel kapcsolatos kifogását a Vevő köteles az ún. szállítási megjegyzésben, írásban közölni a Társasággal.

Amennyiben a Vevő a fenti követelményeknek eleget tett, úgy a Társaság – a kifogás megalapozottsága esetén – gondoskodik a sérült termékek, illetve a hiányzó mennyiség pótlásáról.

 

8. A termék visszaszolgáltatása

A Vevőnek a 2013. évi V. tv. (Ptk.), illetve a jelen általános szerződési feltételek szerint – kizárólag a gyorspostán keresztül szállított termékek esetében – a termék átvételétől vagy a szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül jogában áll mindennemű kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettség nélkül a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozatával a Megrendeléstől elállni. Ez a rendelkezés kizárólag a természetes személyek megrendeléseire alkalmazható és ebben az esetben a Vevő köteles a leszállított terméket 10 (tíz) napon belül a Társaság részére visszaszolgáltatni.

A visszaszolgáltatott terméknek ugyanolyan állapotúnak kell lennie, mint az a leszállításkor volt (az eredeti csomagolásban lévő összes melléklettel és dokumentációval együtt).

A visszaszolgáltatás költségei a Vevőt terhelik és a termék ellenértékének visszafizetésére a Társaság a visszaszolgáltatástól számított 30 (harminc) napon belül köteles.

Amennyiben a termék visszaszolgáltatása olyan állapotban történik, hogy azt újraértékesíteni nem lehet, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a termék eredeti állapotába való visszaállításának a költségeit a Vevőtől követelje, annak érdekében, hogy a termék újraértékesítéséből eredő árkülönbözetet kompenzálja.

A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók arra az esetre, ha a Vevő a Megrendelést a Társaság szállítási helyén adta le, illetve, ha a szállítási helyről a Vevő a saját fuvarozójával szállítatta el a terméket.

 

9. Felelősségi szabályok

A Társaság kizárja a felelősségét azokért a károkért, amelyek a Vevő szerződésszegéséből erednek, továbbá, amelyek a termék szabályszerű leszállítása, átadása után keletkeznek a Megrendelt termékben, különös tekintettel a termék megsemmisülésére vagy elveszésére.

 

10. Adatvédelmi és titoktartási rendelkezések

 Kérjük, hogy olvassa el részletes, külön Adatkezelési tájékoztatónkat.

 

11. Felelősség kizárása

A szerződő felek egyike sem felelős a vállalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy nem szerződésszerű teljesítéséért, amelyet bizonyíthatóan a fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a fél a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

12. Közreműködő igénybevétele

A Társaság jogosult arra, hogy a Megrendelés teljesítéséhez közreműködőt vegyen igénybe. A Vevővel szemben vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséért ebben az esetben is a Társaságot terheli a felelősség.

13. Jogviták

A jelen általános szerződési feltétekre, illetve a felek jogviszonyára Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók. A felek törekszenek arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitákat peren kívül oldják meg. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a felek közötti peres eljárásokban a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint illetékes, illetve hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató a KORBON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalán

KORBON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „KORBON Kft.”), mint a www.korbonkft.hu domainen elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője itt teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők és a Weboldalra látogatók (a továbbiakban együttesen „Érintett”) adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, az adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről.

Az Érintett a Weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

1. Fogalmak

 • adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 • profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 • az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. Adatkezelő adatai

KORBON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhelye: 5000 Szolnok, Mester út 35.

 • Cégjegyzékszáma: 16-09-005286

 • Adószáma: 10853476-2-16

 • Képviseli: Czifra István cégvezető

 • Email címe: korbonkft@korbonkft.hu

3. Adatkezelés jogalapja, célja és ideje

Az Érintettek a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd 3.1. rész).

 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 3.2. rész).

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

3.1. Kezelt személyes adatok

Adatkezelés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kapcsolatfelvétel e-mailben

Név
E-mail cím
Telefonszám
Üzenet tartalma
Kapcsolatfelvétel időpontja

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat Adatkezelő addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adatainak a törlését.

Azonosítás és kapcsolattartás, a válaszüzenet megküldése érdekében az Érintett számára.

Érintett önkéntes hozzájárulása.

Árajánlat kérése űrlap kitöltéssel

Név
E-mail cím
Telefonszám
Település

Az árajánlatkérés során megadott személyes adatokat Adatkezelő addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adatainak a törlését.

Az árajánlatot kérő Érintett azonosítása, és kapcsolattartás a kért árajánlat megküldése érdekében az Érintett számára.

Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 

 

 

 

 

Weboldal használata során gyűjtött adatok

Technikai adatok, mint

Érintett IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.

Naplózás időpontjától számított 5 év.

Weboldal és a szolgáltatások fejlesztése.

Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.

Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett, előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Érintettel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az Érintettre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását.

3.2. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

3.2.1. Cookie-k kezelése

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” cookie-k, a biztonsági cookie-k.

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.
Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a weboldal látogatásának befejezéséig, míg más esetben az Érintett törléséig tart.

3.2.2. Sütik törlése

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Weboldal külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.

A KORBON Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

3.2.3. Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

3.2.4. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a KORBON Kft. megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a KORBON Kft. felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

3.2.5. Google Adwords

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat.

Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

4. Adatfeldolgozás

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

5. Adattovábbítás

Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az Érintett azonosítására alkalmas adatokat.

6. Az Érintettet megillető jogok

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy a KORBON Kft. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére, és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása az adatkezelés céljától, az igénybe vett szolgáltatástól függően,

 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére a KORBON Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet ezen címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

6.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:
i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
ii) Érintett  visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
iii) Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;
iv) Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;
v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett a törléshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges 

i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
ii)  népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő, meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, e-mail cím, cím, telefonszám (illetve az igénybe vett szolgáltatástól függően).

Az Érintett e jog keretében kizárólag azon adatainak a hordozhatóságát igényelheti, melyeket közvetlenül ő adott meg a 3. pontban meghatározott egyes szolgáltatások igénybevétele során. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatásait. Csak abban az esetben kerül törlésre adat, ha azt az Érintett kifejezetten kéri.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli az Adatkezelő.

Az Érintett tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton), bármely részére küldött értesítő levél esetén a levélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 6.1.-6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Név: KORBON Kft.

 • Levelezési cím: 5000 Szolnok, Mester út 35. 

 • Email cím: korbonkft@korbonkft.hu

Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Infotv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. Linkek a weboldalról

A KORBON Kft. a Weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

10. Adatbiztonság

 Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a KORBON Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható.

Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a KORBON Kft. nem felelős az ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintett oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően az Érintett mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha az Érintett saját számítógépéről látogatja az oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen azonban az Érintett körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a nevében tranzakciókat (kapcsolatfelvétel, árajánlat kérése stb.) végrehajtani.

11. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek a www.korbonkft.hu Weboldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett – tiltakozás esetét kivéve – a Weboldal vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.